inloggen voor begeleiders

International
Informationen

FAQ

Veelvuldig gestelde vragen en antwoorden


Hoe en waar vind ik mijn Metabolic Balance®-begeleider?

Onder begeleider vinden vindt u gekwalificeerde begeleiders die door het Metabolic Balance®-instituut zijn opgeleid.

Hoe verloopt het Metabolic Balance®-programma?

De Metabolic Balance®-begeleider begeleidt u bij de vier opeenvolgende fasen. Tijdens de informatieavond of de eerste afspraak vult u een vragenlijst in over uw gezondheid. Tevens krijgt u een lijst met de bloedwaarden die onderzocht moeten worden. Via uw arts wordt uw bloed in het laboratorium onderzocht en wordt de uitslag bij uw persoonlijke gegevens gevoegd. In het instituut wordt door middel van het computerprogramma uw individuele voedingsplan opgesteld.
Uw Metabolic Balance®-begeleider overhandigt u uw plan en neemt stap voor stap het plan met u door.

Hoe lang duurt het programma?

U begint met fase 1, die twee dagen duurt en als voorbereiding dient. De daaropvolgende fase – de zogenaamde strenge fase – is in het plan precies beschreven, en u wordt hierbij tevens begeleid door uw Metabolic Balance®-begeleider. Deze fase duurt minstens 14 dagen, meestal echter totdat u uw streefgewicht heeft bereikt. In fase 3 mag u gaan experimenteren met andere voedingsmiddelen volgens een uitgebreide persoonlijke lijst. Ook hierbij wordt u begeleid door uw Metabolic Balance®-begeleider. Het programma eindigt met fase 4 – de fase van gewichtsbehoud – die u gemakkelijk uw leven lang kunt volhouden. U blijft verzekerd van het behaalde succes als u in het vervolg enige, inmiddels vertrouwd geraakte, regels ten aanzien van uw eetgewoonten, in acht neemt.

Kan ik ook zonder begeleider aan het Metabolic Balance®-programma deelnemen?

Nee, wij wijzen het uitsluitend versturen van voedingsplannen af, omdat de vakkundige begeleiding de garantie van uw succes is. Gebruik het contact met uw Metabolic Balance®-begeleider – hij/zij zorgt ook voor morele ondersteuning en helpt u door moeilijke periodes heen.

Ik ben de hele dag onderweg – kan ik dan toch deelnemen?

Uw voedingsplan is zo veelzijdig, dat u heel goed uw maaltijden vooruit kunt plannen en elke dag individueel kunt afstemmen. Wees creatief, uw Metabolic Balance®-begeleider kan u daarbij helpen.

Waarom is de pauze van 5 uur tussen de maaltijden zo belangrijk?

Uw lichaam heeft voor de vertering van de maaltijd een bepaalde tijd en rust nodig. Elk tussendoortje zou dit stofwisselingsproces verstoren en u het u welbekende hongergevoel bezorgen. Houd daarom de 5 uur pauze consequent aan.

Moet ik later op dezelfde manier blijven eten als in de strenge fase?

Nee, want als uw stofwisseling op de nieuwe voedingswijze is ingesteld en u uw doel heeft bereikt, komt u in fase 3 en 4, respectievelijk de minder strenge fase en de fase van gewichtsbehoud, waarbij u uw behaalde succes behoudt. Er gelden alleen enige, u dan al vertrouwde basisregels. Maar weest u gerust – het zal u net als vele andere deelnemers vergaan: u zult merken welke voedingsmiddelen goed voor u zijn en welke niet. En als u eens een keer een uitschieter heeft, dan gaat u tussendoor gewoon een paar dagen volgens de strenge fase eten en u heeft uw doel zo weer bereikt.

Moet ik alle voedingsmiddelen eten die in mijn voedingsplan staan?

Ja, dat moet u. Want uw persoonlijk plan is geen toevalsproduct, maar het is het resultaat van uw persoonlijke bloedwaarden en uw gezondheidstoestand en is daarmee net zo uniek als uw eigen vingerafdruk. De voor uw plan uitgekozen voedingsmiddelen ondersteunen uw stofwisseling en leveren u díe bestanddelen, die u tot nu toe heeft gemist. Sta open voor nieuwe ervaringen en voedingsmiddelen die u tot nu toe niet kende. Experimenteer met recepten om vertrouwd te raken met de nieuwe middelen.

Moet ik mij precies aan de aangegeven hoeveelheden houden?

Vooral in fase 2 moet u zich heel nauwkeurig aan de aangegeven hoeveelheden houden, want de hoeveelheden correleren met het door u aangegeven streefgewicht. Als u uw streefgewicht heeft bereikt, kunt u met uw Metabolic Balance® begeleider bespreken hoe u de hoeveelheden eventueel kunt aanpassen.

Heb ik in de strenge fase honger en heeft de omzetting een nadelige invloed op mijn prestatievermogen?

Als u zich precies aan uw plan houdt, dan eet u minder dan voorheen, langzamer en geniet u van iedere maaltijd! Aan het eind van de maaltijd heeft u een verzadigd gevoel, want u eet drie keer per dag energierijke voedingsmiddelen en lijdt juist géén honger! In de tijd tussen de maaltijden drinkt u de aangegeven hoeveelheden en u zult zien dat u absoluut in staat bent normaal te presteren. Zou u in de eerste dagen van de omzetting in de avond wat eerder moe zijn dan normaal, gun uzelf en uw lichaam dan die extra rust en ga gewoon eerder naar bed. Daardoor bereikt u eerder het doel dat u nastreeft.

Kan ik als strenge vegetariër aan het Metabolic Balance®-programma deelnemen?

Als u – om welke reden dan ook – geen enkel dierlijk eiwit eet maar uitsluitend fruit, groente en graanproducten, kunt u helaas niet aan het Metabolic Balance®-programma deelnemen. Als u hierover en over de medische achtergrond meer wilt weten, kunt u het boek „metabolic balance® – Die Diät“ lezen.

Kan ik aan het Metabolic Balance®-programma deelnemen als ik mijn stofwisseling wil verbeteren, maar niet wil afvallen?

Ja – vanzelfsprekend. Bij het opstelen van het plan wordt hier rekening mee gehouden, bijvoorbeeld bij de aangegeven hoeveelheden. Het komt uw gezondheid, fitheid en vitaliteit in ieder geval ten goede. Bespreek uw specifieke wensen met uw Metabolic Balance®-begeleider.

Andere diëten hebben mij altijd kortstondig succes gegeven – blijvend was het niet. Waarom zou dat bij Metabolic Balance® anders zijn?

Metabolic Balance® is geen dieet in de traditionele zin. Uw voedingsplan is uw plan. Bij het maken van het plan wordt enkel en alleen rekening gehouden met úw bloedwaarden, úw stofwisseling en úw individuele voedingssituatie. Hierdoor is uw succes verzekerd en tegelijkertijd leert u welke voedingsmiddelen goed voor u zijn en welke niet. De consequentie daarvan? U heeft zelf in de hand of u het bereikte doel behoudt of niet. Uw persoonlijke voedingsplan is uw geheel eigen spoorboekje voor een blijvend succes.

Wat kost deelname aan het Metabolic Balance®-programma?

De kosten krijgt u van uw Metabolic Balance®-begeleider te horen. De kosten kunnen variëren naar gelang bijkomende consulten. Zo is er bijvoorbeeld een verschil of u in een groep of individueel aan het Metabolic Balance®-programma deelneemt.