Zaloguj się

International Odwiedź nas na Facebook

Stoffwechselprogramm Cztery Kroki

W czterech krokach do celu

1. Proszę wyszukać opiekuna metabolic balance® w bazie danych

i ustalić z nim spotkanie informacyjne.

2. Podczas spotkania informacyjnego ...

- proszę przedstawić opiekunowi metabolic balance® Państwa oczekiwania
- opiekun zbierze wszelkie wymagane informacje potrzebne do stworzenia planu żywienia
- w zależności od decyzji, zostanie Państwu pobrana krew lub zostanie ustalony termin poboru krwi.

3. Wyniki badań laboratoryjnych zostaną przekazane przez opiekuna
metabolic balance® do nas.

Na podstawie Państwa wyników laboratoryjnych, przekazanych opiekunowi informacjach, zostanie wygenerowany Państwa indywidualny plan żywienia. Plan żywienia umożliwi Państwu łatwą i bezproblemową zmianę sposobu żywienia, bez rezygnacji z bogatego wyboru potraw i 3 regularnych posiłków dziennie.

4. Opiekun metabolic balance® przekaże Państwu indywidualny plan żywienia

i wyjaśni szczegółowo, w jaki sposób osiągną Państwo zamierzony cel. W ramach spotkań indywidualnych lub grupowych, opiekun będzie Państwa wspierał we wszystkich fazach planu: Państwa sukces jest również jego sukcesem!

Tak podczas udziału w programie metabolic balance®, i również po jego zakończeniu, będą Państwo często pytani w jaki sposób udało się Państwu tak korzystnie zmienić wage ciała i zyskać taką witalność. Odpowiadając, mogą Państwo zachęcić do wzięcia udziału w programie metabolic balance® osoby z kręgów rodzinnych i Państwa znajomych, jak uczyniło to już tysiące przed Wami.