Zaloguj się

International Odwiedź nas na Facebook

InformationenWskazówki

Ogólne informacje na temat metabolic balance®


metabolic balance® został opracowany przez dr med. Wolfa Funfacka, lekarza internisty i specjalisty medycyny żywienia, we współpracy z panią Silvią Bürkle, mgr inż. technologii żywienia, do wykorzystania przez lekarzy, terapeutów medycyny naturalnej, doradców żywieniowych i wysokiej jakości centra fitnessu. Metabolic Balance GmbH & Co. KG i metabolic balance® Polska nie są organizacjami medycznymi.

Pracownicy Metabolic Balance GmbH & Co. KG i metabolic balance® Polska nie mogą udzielać porad medycznych ani wydawać diagnoz. Mogą oni wyłącznie udzielać rad i wskazówek, dotyczących redukcji wagi ciała lub regulacji przemiany materii. Jakichkolwiek informacji, udzielanych przez metabolic balance®, nie należy traktować jak odpowiednika porad, diagnoz i terapii, udzielanych przez lekarza, jeżeli nie pochodzą one od lekarza! Osoby ze zdiagnozowanymi schorzeniami powinny się uprzednio skontaktować z metabolic balance® Polska za pośrednictwem swojego opiekuna.

Kobiety w ciąży i karmiące matki nie mogą uczestniczyć w naszym programie. Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby są również wykluczeni z udziału w programie. Osoby będące w trakcie leczenia ze względu na swoją wagę ciała, osoby, którym lekarz zalecił wcześniej określoną dietę lub z powodu choroby zażywające przepisane przez lekarza leki, powinny się bezwzględnie skonsultować ze swoim lekarzem w sprawie udziału w programie metabolic balance®.

W przypadku osób, które cierpiały lub cierpią na chorobę, przy której redukcja wagi ciała jest uważana za niewskazaną, decyzję o uczestnictwie w programie metabolic balance® powinien podjąć lekarz. W takiej sytuacji przed rozpoczęciem odchudzania należy koniecznie skonsultować się z lekarzem.