Login

International Navštívte nás na Facebooku

Wir O násSpoločnosť Metabolic Balance GmbH & Co. KG Isen bola založená za účelom zostavovania špeciálnych výživových plánov k podpore celkovej úpravy metabolizmu, ktoré poskytuje k dispozícií širokému okruhu poradcov a ich klientom.

Špeciálny počítačový program, ktorý je základom výživových plánov, je výsledkom dlhoročnej spolupráce lekárov, odborníkov zaoberajúcich sa výživou a informatikov.

Individuálne zostavené výživové plány sú rýchle pochopiteľné a jednoducho aplikovateľné. Prispievajú k regulácií hmotnosti a posilneniu zdravej látkovej výmeny a s ňou súvisejúceho telesného stavu i duševnej pohody.

Spoločnosť Metabolic Balance GmbH & Co. KG prispieva k celkovej podpore zdravého životného štýlu taktiež ponukou seminárov a školení pre poradcov.